Direct door naar content

Onze ledenvergadering

Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers organiseert jaarlijks een Algemene Ledenvergadering.

Inhoud van de ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering komen bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan, specifieke thema's en projecten aan de orde. Als lid mag je aanwezig zijn bij deze ledenvergadering. We vragen jou jezelf vooraf aan te melden met je lidmaatschapsnummer.

Ledenvergadering 1 juli 2021

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 1 juli 2021 om 13:00 uur, in het Hanzepand (voormalig Misset gebouw), Hanzestraat 1, 7006 RH te Doetinchem.

Deze Algemene Ledenvergadering wordt georganiseerd onder voorbehoud van de op dat moment geldende Covid-19 wetgeving en conform de RIVM-richtlijnen.

Leden van Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze vergadering. Om te kunnen voldoen aan de RIVM-richtlijnen is aanmelding vooraf vereist. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 29 juni aanstaande via aanmelden@kruiswerk.nl of door te bellen naar 0314 – 357 430 (bereikbaar op ma. t/m vrij. van 9:00 tot 13:00 uur). Houdt in dat geval ook je lidmaatschapsnummer bij de hand.

Agenda

 1. Opening, welkom, vaststellen agenda;
 2. Mededelingen;
 3. Verslag vorige Algemene Ledenvergadering VKA & L d.d. 19 juni 2019;
 4. Jaarverslag 2019 en 2020, inclusief Jaarrekening 2019 en 2020;
 5. Een korte terugblik en vooruitblik;
 6. Begroting 2021 en 2022;
 7. Voorstel contributieverhoging per 1 januari 2022 (van € 19,50 naar € 20,50 per kalenderjaar);
 8. Voorstel nieuwe Algemene voorwaarden;
 9. Herbenoeming bestuursleden dhr. T. Lamers (voorzitter) en mw. M. Rensink (bestuurslid);
 10. Benoeming bestuursleden dhr. R. Baltussen (penningmeester), dhr. M. Dwarswaard (secretaris), dhr. A. ten Berge en mw. J. te Walvaart (bestuursleden);
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting.

 

De vergaderstukken liggen vanaf maandag 14 juni aanstaande – vanwege de Covid-19 richtlijnen enkel op afspraak - ter inzage op het kantoor van Kruiswerk Achterhoek en Liemers, ’t Brewinc, IJsselkade 17 in Doetinchem. Voor een afspraak kun je bellen naar 0314 – 357 430 (bereikbaar op ma. t/m vrij. van 9:00 tot 13:00 uur).

Agenda