Gezellig vrouwtjes

Update: Algemene ledenvergadering Kruiswerk Achterhoek en Liemers

13 November 2020


Besluit Algemene Ledenvergadering 19 november a.s.

Naar aanleiding van de huidige situatie rondom COVID-19 (nieuwe coronavirus) en de daarmee samenhangende richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid heeft het bestuur van Kruiswerk Achterhoek en Liemers het besluit genomen de Algemene Ledenvergadering, gepland op 19 november a.s., te annuleren.

Leden die zich aangemeld hebben om hierbij aanwezig te zijn ontvangen een persoonlijk bericht over de annulering. 

De Algemene Ledenvergadering wordt op een nader te bepalen tijdstip ingepland zodra de situatie dit toelaat. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groet,
 
Toon Lamers
Bestuursvoorzitter Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers