Preventie Akkoord

Gezondheid en geluk in de Achterhoek

10 July 2020

Kruiswerk Achterhoek en Liemers heeft donderdag 9 juli samen met zo’n vijftig Achterhoekse partners het Preventie Akkoord Achterhoek getekend: 'Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek'. Het akkoord sluit aan op het nationale Preventie Akkoord dat roken, overgewicht en probleemdrinken wil terugdringen. Jaarlijks sterven hieraan 35.000 mensen, samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. 

Gezondheid en geluk
De Achterhoekse variant gaat een stap verder door ook het geluk van inwoners centraal te stellen; ook dit draagt bij aan gezondheid. Het akkoord borduurt voort op de kort geleden gepubliceerde regionale visie op zorg en gezondheid, die laat zien hoe we de gezondheidszorg in de Achterhoek ook in 2030 op een goed niveau én betaalbaar kunnen houden.

Voor gelukkige Achterhoekers
Marijke van Haaren, lid van de Achterhoek Board: “We willen graag gelukkige inwoners in de Achterhoek. Dat betekent gezonde inwoners met regie over hun eigen leven. Goede voeding en voldoende bewegen zijn daarvoor belangrijk, maar ook financiële armslag en de wetenschap dat je richting en zin kunt geven aan je eigen leven zijn voorwaarde voor geluk. Gedragspatronen die een gezond leven in de weg staan, evenals beperkende omstandigheden zoals armoede, willen we graag helpen doorbreken door de ‘gezonde keuze’ binnen handbereik van alle inwoners te brengen. Uiteraard kunnen en willen we hierbij niemand dwingen.”

Krachtige Achterhoekse samenwerking
Preventie is daarnaast van belang om de gezondheidszorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden voor inwoners die zorg nodig hebben. Om preventie breed in te zetten, zijn veel verschillende partijen nodig. De ondertekenaars van het akkoord variëren dan ook van overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen werken wij aan preventie en inspireren, motiveren en faciliteren wij inwoners op een uitnodigende manier om gedragspatronen te doorbreken die een gezond leven in de weg staan, zodat zij meer en meer de regie krijgen over hun eigen leven. 

Meer weten over het Preventie Akkoord? 
Bekijk dan hier de pagina van Achterhoek Ambassadeurs.