Maatregelen in verband met het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus

24 March 2020

Kruiswerk Achterhoek en Liemers volgt voor de ontwikkelingen rondom het coronavirus de richtlijnen en adviezen vanuit het RIVM. Om risico’s te vermijden en verspreiding te voorkomen hebben wij onderstaande maatregelen genomen.

Evenementen van Kruiswerk

In verband met het advies van de RIVM heeft Kruiswerk besloten om de evenementen en workshops en cursussen van Kruiswerk die gepland staan tot en met 1 juni, te annuleren. Het gaat hierbij om de dagtochten en gezondheidschecks van Kruiswerk en workshops en cursussen die wij aanbieden. Mensen die zich al opgegeven hebben voor één van de dagtochten of workshops of cursussen worden hierover telefonisch geïnformeerd.

De eerstvolgende activiteiten zijn gepland vanaf juni. Aanmeldingen hiervoor worden wel in behandeling genomen. Vanwege de maatregelen die worden genomen, en nog genomen kunnen worden in verband met het coronavirus, zijn de aanmeldingen onder voorbehoud. We blijven daarbij in afwachting op de volgende update van de overheid.

Dienstverlening

Indien u gebruikt wilt maken van een dienst van Kruiswerk Achterhoek en Liemers kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met onze ledenservice. Indien de dienstverlening uitgevoerd wordt door een van onze partners dan bepalen zij zelf, aan de hand van de richtlijnen van de RIVM, of zij de dienst kunnen verlenen of niet. Zij volgen daarbij hun eigen richtlijnen waarbij vanzelfsprekend alle zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

Nieuwe maatregelen

In Nederland gelden vanaf maandag 23 maart 2020 nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Premier Rutte heeft aangegeven dat een volledige lockdown nog niet nodig is, maar dat het een volgende stap zou kunnen zijn.

De maatregelen zijn:

- Alle bijeenkomsten, ook met minder dan honderd mensen, worden tot en met 1 juni verboden. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften wordt een uitzondering gemaakt.
- Het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven, blijft staan. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, om boodschappen te doen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar niet in een groep. Ook moet de 1,5-meter-regel in acht worden genomen.
- Binnenshuis geldt vanaf nu: maximaal drie mensen op bezoek. Dat betekent dus dat veel verjaardagsfeestjes niet kunnen doorgaan. Ook binnen moet anderhalve meter afstand worden gehouden.
- Als iemand koorts heeft, moeten alle gezinsleden thuisblijven. Uitgezonderd zijn mensen met een 'cruciaal' beroep.
- Winkels en openbaarvervoerbedrijven moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Te denken valt aan een deurbeleid. Ook vakantieparken moeten dergelijke maatregelen nemen.
- Mensen met 'contactberoepen' als kappers en schoonheidsspecialisten mogen hun beroep tot 6 april niet uitoefenen.
- Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is, bijvoorbeeld parken, stranden of bepaalde wijken. Bij groepen van drie mensen of meer, gezinnen uitgezonderd, kan worden opgetreden. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen van 400 euro. Parken, stranden en campings kunnen worden gesloten.

 

Vorige maatregelen blijven staan

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

- Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
- Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
- Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
- Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijdt grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
- Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
- Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
- Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Meer informatie?

Voor alle actuele informatie over het coronavirus en vragen, kunt u kijken op de website van het RIVM. Heeft u vragen over het coronavirus? Bezoek dan de rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800 – 1351.


Bron: rivm.nl