Direct door naar content

Op wie kun je terugvallen als je zorg of hulp nodig hebt?

Je wil natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen als je ouder wordt. Adviseur zorgverzekeringen Willem Veenendaal legt uit waar je terecht kunt als je afhankelijk wordt van zorg of hulp in huis. 

Wanneer je hulp nodig hebt in het huishouden of bij andere taken

Heb je hulp nodig bij algemene dagelijkse handelingen door ziekte of ouderdom? Zoals bij het huishouden, vervoer, dagbesteding, begeleiding of mantelzorgondersteuning? Dan kun je contact opnemen met het Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) van jouw gemeente. Tijdens een keukentafelgesprek wordt bekeken op welke manier je het beste geholpen kan worden. Dan wordt er ook gekeken wat familie, buren, vrijwilligers en vrienden kunnen doen. Hieruit volgt in veel gevallen een Wmo-indicatie waarin beschreven wordt welke hulp voor jou van toepassing is. Dit kunnen algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen zijn.  

Ondersteuning door een mantelzorger

De gemeente heeft de taak om te zorgen voor mantelzorgers. Veel zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering ondersteuning voor mantelzorgers. Deze zorg bestaat voornamelijk uit vervangende mantelzorg, administratieve ondersteuning of het leveren van cursussen. 

Tip: Neem op tijd contact op met jouw gemeente of zorgverzekeraar wanneer er te veel druk op je komt te staan als mantelzorger. Het kost tijd voordat vervangende mantelzorg of andere ondersteuning geregeld is.

Tip: Bekijk hier wat Kruiswerk voor jou kan betekenen als mantelzorger. 

Wanneer je afhankelijk bent van verzorging en verpleging thuis

Indien je niet afhankelijk bent van intensieve 24-uurs zorg, is jouw zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zwv). De zorg die wordt geleverd vanuit deze wet is vooral gericht op verzorging, verpleging en hulpmiddelen. Als je thuis medische zorg of wijkverpleging nodig hebt, dien je contact op te nemen met een wijkverpleegkundige. Deze stelt vast welke zorg nodig is. Kom je in een situatie dat je thuis hulp of zorg nodig hebt? Bel dan gerust jouw zorgverzekeraar om je te laten informeren en helpen waar nodig.  

Wanneer je intensieve zorg nodig hebt

Intensieve zorg wordt geleverd door een zorgkantoor vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Je hebt hier recht op in het geval van een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking, bij dementie of langdurige ziekte. Je hebt hiervoor blijvende zorg nodig en permanent toezicht of zorg in de buurt. Je dient hiervoor een Wlz-indicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De zorg die geleverd wordt bestaat voornamelijk uit verzorging, verpleging, begeleiding, dagbesteding en hulp bij huishoudelijke taken. Dit kan thuis of in bijvoorbeeld een verpleeghuis geboden worden.  

Wat te doen bij een acute zorg- of hulpvraag?

Het kan zomaar gebeuren dat je van het ene op het andere moment hulpbehoevend bent, door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of het uitvallen van jouw mantelzorger. Hoe regel je dan acute zorg of hulp thuis?  

Heb je nog geen Wlz-indicatie?  

Dan zal de (extra) verzorging en verpleging die je nodig hebt georganiseerd worden vanuit de Zvw via een wijkverpleegkundige. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van overige hulp om thuis te kunnen blijven wonen, zoals hulp bij het huishouden. Neem contact op met jouw gemeente om te kijken hoe acute hulp is ingericht. 

Tip: Het kan zijn dat acute hulp niet snel geregeld kan worden door de gemeente. In dit geval kun je terugvallen op de dienstverlening van Kruiswerk Achterhoek en Liemers

Heb je al een Wlz-indicatie?

Dan is het zorgkantoor verantwoordelijk voor het regelen van acute zorg en hulp. Dit kan bestaan uit een tijdelijke opname in een zorginstelling of extra zorg en hulp aan huis. 

Tip: Heb je hulpmiddelen nodig ter ondersteuning? Dan kun je bij Medipoint terecht. 

 

Vond je dit interessant? Meld je dan nu aan voor onze digitale nieuwsbrief en ontvang elke maand onze nieuwste artikelen.

Aanmelden nieuwsbrief

Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Als je vastloopt in ‘zorgland’

Bel met de Zorgadvieslijn

088 – 17 17 333

Bereikbaar op werkdagen
9:00 – 17:00 uur

Gratis voor leden

Gerelateerde dienst Mantelzorgondersteuning Gerelateerd artikel Jouw zorgverzekeraar is er voor je: het hele jaar door Krant gemist? Lees online!