Acute zorg

Acute hulp

0 beoordelingen

In een crisissituatie biedt Kruiswerk Achterhoek en Liemers acute hulp, zoals huishoudelijke hulp. Leden van Kruiswerk kunnen acht uur gratis acute hulp per jaar aanvragen. 

Huishoudelijke hulp

Kruiswerk Achterhoek en Liemers verleent acute hulp als er sprake is van een directe verstoring of bedreiging van het huiselijke ritme. Bijvoorbeeld als u of uw partner een been breekt en tijdelijk hulpbehoevend is of als één van u plots moet worden opgenomen in het ziekenhuis. In zo’n geval behandelt Kruiswerk uw aanvraag binnen 24 uur, ook als het weekend is. Op die manier bent u samen met uw gezinsleden snel verzekerd van de huishoudelijke hulp of oppas die nodig is.

Werkwijze acute hulp

Als zich de situatie voordoet dat u acute hulp nodig heeft, kunt u 24/7 bellen met Kruiswerk: 0314 357 430. In overleg wordt bepaald welke hulp er nodig is en met ingang van wanneer deze geleverd kan worden. Kruiswerk adviseert ook over andere wegen om hulp te ontvangen. Bijvoorbeeld via uw zorgverzekeraar of door zelf voordelig huishoudelijke hulp in te kopen. Acute hulp wordt aangeboden in het werkgebied van Kruiswerk Achterhoek en Liemers. Als lid kunt u maximaal acht uur gratis acute hulp aanvragen. Bekijk hier het overzicht van de leveringsvoorwaarden voor acute hulp.

Ledenvoordeel acute hulp 

Als u langer dan één jaar lid bent van Kruiswerk Achterhoek heeft u per kalenderjaar recht op acht uur gratis acute hulp. Ook als u nog geen jaar lid bent, kunt u maximaal acht uur gebruikmaken van acute hulp. In dat geval betaalt u een eigen bijdrage van € 10,- per uur. 

Aanvragen

Om acute hulp aan te vragen, neemt u telefonisch contact op met onze ledenservice 0314 357 430. Indien u een wijkverpleegkundige of buurtcoach heeft, kan deze ook een aanvraag voor u indienen. Wij bekijken en beoordelen alle aanvragen individueel en nemen binnen 24 uur contact op met degene die de aanvraag heeft ingediend.