Direct door naar content

10 Tips voor het keukentafelgesprek

Wanneer je bij de gemeente om huishoudelijke hulp of andere ondersteuning vraagt, volgt een keukentafelgesprek. In dat gesprek bespreek je je situatie en wordt helder wat je nodig hebt en wat je zelf kunt. De gemeente kijkt welke oplossingen er zijn en of je hulp krijgt. Het is belangrijk je goed voor te bereiden op het keukentafelgesprek. Deze tien tips helpen.

 1. Schrijf je vragen op
  Zet je vragen en belangrijkste wensen op papier. Bedenk waar je gelukkig van wordt. Zo heb je een geheugensteun tijdens het gesprek.
   
 2. Benoem wat je graag zou willen en wat je niet zou willen
  Bedenk van tevoren goed waar je ondersteuning of hulp bij nodig hebt. Wat kun je nog wel, wat kun je niet (meer)?
   
 3. Vraag door en vat samen, check of je alles begrepen hebt
  Om je hulpvraag zo goed mogelijk over te brengen op de gemeente, is het belang- rijk dat het gesprek helder en duidelijk verloopt. Schroom niet om je vragen te stellen. Blijf net zo lang doorvragen tot je het begrijpt.
   
 4. Wees eerlijk
  Probeer zo duidelijk en eerlijk mogelijk te zijn over je situatie. Dan krijg je een passend advies en indicatie voor de juiste hulp. Dat betekent ook dat je je niet beter voordoet dan je bent.
   
 5. Bedenk dat mantelzorg niet wettelijk verplicht is
  Mantelzorg is niet verplicht. Als je persoonlijke verzorging nodig hebt, hoeft een naaste of andere bekende die niet op zich te nemen. Heb je een gezonde partner of huisgenoot, dan wordt alleen verwacht dat deze de gewone huishoudelijke taken op zich neemt (gebruikelijke zorg).
   
 6. Gebruik tijdens het gesprek pen en papier
  Maak aantekeningen tijdens het gesprek. Schrijf de gestelde vragen en gemaakte afspraken op. Zo kun je nagaan of alles goed in het gespreksverslag staat. Je kunt eventueel een opname van het gesprek maken, maar daar moet je wel toestemming van de aanwezigen voor vragen en krijgen.
   
 7. Probeer rustig te blijven tijdens het gesprek
  Het gesprek is bedoeld om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van je situatie en hulpvraag. Door rustig te blijven, blijft de aandacht gevestigd op de inhoud van het gesprek. (Negatieve) emoties leiden daarvan af en dat werkt over het algemeen niet in je voordeel.
   
 8. Vraag iemand mee naar het gesprek
  Vraag een vertrouwd iemand mee naar het gesprek. Met twee mensen hoor je meer dan alleen. De kans dat alles wat je wilde bespreken aan bod komt, is ook groter wanneer er nog iemand alert op is. Misschien wil hij of zij tenslotte opschrijven wat er wordt afgesproken. Je kunt dan zelf extra goed focussen op het gesprek zelf.
   
 9. Bewaar een kopie van belangrijke papieren in een map en hou deze bij de hand
  Het zal je helpen bij de voorbereiding om papieren die van belang zijn vast bij elkaar te zoeken. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat je de gemeente zo volledig mogelijk kunt inlichten.
   
 10. Vraag om een verslag en bij wie je eventueel terug kunt komen op het gesprek. Noteer de naam.
  Je kunt het verslag nalezen en naast je eigen notities leggen om te controleren of alles dat besproken is ook in het verslag opgenomen is. Mocht je later nog contact willen opnemen met de gemeente over het gesprek, is het handig als je een naam hebt.
   

Ondersteuning keukentafelgesprek aanvragen

Krijg je te maken met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan kijk je samen met de gemeente naar jouw zorgvraag en een bijbehorende oplossing in een keukentafelgesprek.

Ga goed voorbereid het gesprek in en kies voor gratis onafhankelijke ondersteuning via Kruiswerk! Ga naar kruiswerk.nl/goed-voorbereid of bel 0314 - 357 430 (lokaal tarief). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur.

Terug naar overzicht