Direct door naar content

Actievoorwaarden 'Win een sleutelkluis van Zlimthuis' 

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘1Win een sleutelkluis van Zlimthuis’ (verder te noemen: ‘de Actie’) van Kruiswerk Achterhoek en Liemers (verder te noemen: ‘de Organisator’), gevestigd en kantoorhoudende te Doetinchem aan IJsselkade 17, Nederland.

 1. Deze Actie heeft als doel om 1 sleutelkluis weg te geven. Deelnemers kunnen deelnemen door de code te kraken en de code met de volledige naam en postadres te mailen naar communicatie@kruiswerk.nl.
 2. In totaal wordt 1 winnaar geselecteerd met de juiste code.
 3. Het betreft een tijdelijke actie die loopt van 22 april 2024 tot 13 mei 2024. De winnaar krijgt uiterlijk 17 mei 2024 persoonlijk bericht.
 4. De prijs kan niet in contanten uitbetaald worden.
 5. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website kruiswerk.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.

Deelname

 1. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen van 18 jaar of ouder die in Nederland woonachtig is.
 2. Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Kruiswerk en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 4. Deelname aan deze actie is gratis.
 5. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Kruiswerk en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de prijs verwijderd worden.
 6. Door deelname aan de actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Kruiswerk om hun ingezonden gegevens voor promotionele doeleinden in het kader van deze actie te gebruiken. Tevens is de prijswinnaar bereid om deel te nemen aan deze promotionele activiteiten.

Speelwijze

 1. Deelname aan de actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer het invulformulier volledig in te vullen.
 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingestuurde gegevens.
 3. Prijswinnaars worden geselecteerd door een afvaardiging van het personeel van Kruiswerk.
 4. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijs

 1. De prijs is een Sleutelkluis Keyguard XL (Filex Security CR)
 2. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt in week 20 van 2024. Hierna wordt de prijswinnaar bekendgemaakt.
 3. De prijswinnaar wordt persoonlijk door de organisator bericht.
 4. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 5. De Organisator draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 6. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator.