dienstengids kruiswerk

Vacatures bestuursfuncties

Het bestuur van de Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers heeft twee vacante bestuursfuncties en is op zoek naar mensen die belangstelling hebben hiervoor. Deze beide functies zijn onderverdeeld met de volgende aandachtsgebieden:

Vacature: Bestuursfunctie met als aandachtsgebied wonen, veiligheid in de leefomgeving
Vacature: Bestuursfunctie met als aandachtsgebied gezondheid en welzijn

Wervingsprocedure

Indien u belangstelling heeft vragen wij u vóór 10 november 2020 uw reactie aan het bestuur te sturen met daarbij een korte motivatie en een cv op hoofdlijnen. Geef hierbij ook aan welk interessegebied uw voorkeur heeft. Op verzoek wordt het jaarverslag en jaarrekening ter informatie toegezonden. Tevens biedt onze site veel informatie. Vanwege de leeftijdssamenstelling van het bestuur nodigen wij met nadruk de doelgroep 25-55 jaar uit te solliciteren.