Op wie kunt u terugvallen?

Op wie kunt u terugvallen als u zorg of hulp nodig heeft?

Uw wens is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen als u ouder wordt. Alleen kunt u wel wat hulp gebruiken. Adviseur zorgverzekeringen Willem Veenendaal legt u uit waar u terecht kunt voor langdurige zorg, kortdurende zorg & ouderdom en mantelzorg ondersteuning.

Welk type zorg is op u van toepassing?

Belangrijk is om vooraf in kaart te brengen welk type zorg u nodig heeft. Dit bepaalt namelijk met wie u contact op moet nemen en welk traject u in gaat. Zoals eerder aangeven spreken we overkoepelend over drie typen zorg met bijhorende uitleg, namelijk:

1.     Langdurige zorg

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Alleen dan komt u in aanmerking. Onder langdurige zorg wordt een lichamelijke ziekte of beperking, dementie, een verstandelijke beperking of een zintuigelijke beperking verstaan. Lees verder over Langdurige zorg.

2.     Kortdurende zorg & ouderdom

Onder kortdurende zorgt valt alle zorg buiten de langdurige zorg. Er kan ook ondersteuning geboden worden om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Lees verder over Kortdurende zorg.

3.     Mantelzorg ondersteuning

Een mantelzorger verricht veel taken op het gebied van verzorging en ondersteuning bij dagelijkse handeling. De mantelzorger kan ondersteuning krijgen bij uitval of wanneer deze een adempauze nodig heeft. Lees verder over mantelzorg.