Huisarts

Uw zorgverzekeraar is er voor u het hele jaar door

11 March 2021

Contact opnemen met uw zorgverzekeraar: wanneer doet u dat nou? Vaak gebeurt dat pas wanneer u al zorg gehad heeft, er vragen zijn over het eigen risico en hoe u bepaalde kosten kan declareren. “Maar uw zorgverzekeraar kan u op veel meer manieren helpen of bijstaan”, vertelt Willem Veenendaal, adviseur zorgverzekeringen van het Kruiswerk Zorgcollectief.

Keuzehulp voor de juiste zorg

“Of u nu zorg gaat ontvangen, nu al zorg krijgt of als u mantelzorger bent: uw zorgverzekeraar is erop ingericht u te helpen. Zo kan uw zorgverzekeraar u begeleiden bij het aanvragen en regelen van zorg, u adviseren naar welke zorgaanbieder u het best kan gaan of u begeleiden naar een second opinion”, vertelt Willem. “De zorgverzekeraar kan u wegwijs maken voor welke vergoedingen u in aanmerking komt of waar u terecht kan voor aanvullende zorg of ondersteuning.”

Preventieve zorg

“Uw zorgverzekeraar is er niet alleen om uw zorgkosten te betalen. Zij zijn er ook om u te helpen met gezond blijven. Zo wordt ondersteuning geboden bij afvallen of stoppen met roken. Deze kosten worden in veel gevallen al vergoed uit uw basisverzekering, u betaalt daar dan ook geen eigen risico voor. Maar ook op andere vlakken vergoedt uw zorgverzekeraar zorg die erop gericht is om gezond te blijven. Zo hebben veel zorgverzekeraars in hun aanvullende verzekering een preventiebudget en een budget voor ondersteuning als u mantelzorger bent of mantelzorg ontvangt. Denk hierbij aan een cursus mindfulness, valpreventietraining of een leefstijlcheck. Voor mantelzorgers kan een vervangende mantelzorger ingezet worden om u te ontlasten of ondersteuning te bieden bij administratieve taken. Deze kosten kunnen vergoed worden uit de aanvullende verzekering.”

Gecontracteerde zorgaanbieder

“Zorgverzekeraars hebben vaak voor de periode van één jaar contracten met zorgaanbieders als ziekenhuizen, fysiotherapeuten of audiciens. Dit kan van invloed zijn op bij wie u terecht kunt voor zorg. In het geval van zorg uit de basisverzekering, kan het betekenen dat wanneer u naar een zorgaanbieder gaat die geen contract heeft met de zorgverzekeraar, u een gedeelte van de rekening moet betalen. Voor zorg uit de aanvullende verzekering kan het zelfs zo zijn dat zij de kosten dan helemaal niet vergoeden. Mocht u twijfelen of de zorgaanbieder waar u naartoe wilt gaan een contract heeft, dan is dit vaak eenvoudig terug te vinden op de website van uw zorgverzekeraar. U kunt het natuurlijk ook altijd telefonisch navragen.”

Medicijnen bij de apotheek

“Zorgverzekeraars hanteren in de meeste gevallen een preferentiebeleid als het gaat om medicijnen die u meekrijgt bij de apotheek. Dit wil zeggen dat zij jaarlijks groots medicijnen inkopen bij farmaceuten om zo de zorgkosten laag te houden. Dit kan inhouden dat, wanneer u bij de apotheek komt, u een heel ander medicijn meekrijgt als dat u gewend was. Dit medicijn doet precies hetzelfde als uw vorige omdat de werkzame stof die erin zit wel gelijk is. Toch kunt u dit als vervelend ervaren en in een enkel geval kan dit zelfs zorgen voor een allergische reactie. Wanneer dit het geval is, kunt u teruggaan naar de arts die het middel voorgeschreven heeft. Deze arts kan dan op basis van medische noodzaak om een ander medicijn vragen bij de apotheek.”

Bel voor al uw vragen over zorg of mantelzorgondersteuning:

Zilveren Kruis (zorgcoach): 071 – 364 02 80
Menzis (klantenservice): 088 – 222 40 40
VGZ (zorgadviseur): 088 – 131 16 11