NieuwsberichtenScoren met Gezondheid

08 september 2020

Voetbalvereniging Doetinchem helpt u graag een handje met het 10 weken durende leefstijlprogramma ‘Scoren met Gezondheid’.
Lees meer
  • Nieuws

Vacature: Belevingsgids Doetinchem

27 augustus 2020

Wilt u van betekenis zijn voor de maatschappij en met name voor de ouderen onder ons? Houdt u ervan om mensen verder te helpen, ze te informeren over mogelijke oplossingen en rond te leiden? En doet u dat ook nog eens graag op vrijwillige basis? Dan zijn wij voor de bezoeken aan onze Belevingswoning op zoek naar u!
Lees meer
  • Nieuws

Vacature: Coördinator Belevingswoning Doetinchem

27 augustus 2020

Wilt u van betekenis zijn voor de maatschappij en met name voor de ouderen onder ons? Bent u een ‘kei’ in aansturen, houdt u van plannen en organiseren en geniet u van samenwerken? En doet u dat ook nog eens graag op vrijwillige basis? Dan zijn wij voor de organisatie van bezoeken aan de Belevingswoning op zoek naar u!
Lees meer
  • Nieuws

Veilig advies op afspraak

17 augustus 2020

Medipoint organiseert deze zomer diverse een-op-een adviesgesprek over mobiliteitsproducten. Ontdek met welk model u comfortabel mobiel blijft. Deze dag zijn er namelijk veel verschillende modellen met hoge kortingen beschikbaar …
Lees meer
  • Nieuws

Wat te doen bij hitte

10 augustus 2020

Nederland heeft op dit moment te maken met een hittegolf. Het is tropisch warm! Bent u ook benieuwd wat u kunt doen om op deze hete dagen toch nog een beetje verkoeling te vinden? We geven u graag een aantal tips.
Lees meer
  • Nieuws

Gezondheid en geluk in de Achterhoek

10 juli 2020

Kruiswerk Achterhoek en Liemers heeft donderdag 9 juli samen met zo’n vijftig Achterhoekse partners het Preventie Akkoord Achterhoek getekend. Het akkoord sluit aan op het nationale Preventie Akkoord dat roken, overgewicht en probleemdrinken wil terugdringen.
Lees meer
  • Nieuws

Mantelzorg: omgaan met dementie

10 juni 2020

700.000 van de mantelzorgers zorgt voor iemand met dementie. Kenmerkend voor dementie zijn gedragsveranderingen. Twee derde van alle mantelzorgers geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het omgaan met deze gedragsveranderingen. Hoe gaat u om met dementie? Kruiswerk is er om u te ondersteunen en informeren.
Lees meer
  • Nieuws

15 antwoorden op veelvoorkomende vragen en 10 tips over uw uitvaart(verzekering)

Dec 24, 2019, 14:02 PM by Ayla Everink
Heb ik een uitvaartondernemer nodig? Mag ik mijn overleden dierbare ook zelf verzorgen en vervoeren? Ben ik verplicht mijn uitvaart te laten uitvoeren door mijn uitvaartverzekeringmaatschappij? Wat kost een uitvaart eigenlijk? Dit zijn enkele veelvoorkomende vragen over uitvaarten en verzekeringen. Met het initiatief Uitvaart Ontzorgd geeft Kruiswerk u antwoorden en tips.

Heb ik een uitvaartondernemer nodig? Mag ik mijn overleden dierbare ook zelf verzorgen en vervoeren? Ben ik verplicht mijn uitvaart te laten uitvoeren door mijn uitvaartverzekeringsmaatschappij? Wat kost een uitvaart eigenlijk? Dit zijn enkele veelvoorkomende vragen over uitvaarten en verzekeringen. Bij Uitvaart Ontzorgd, een initiatief van Kruiswerk Achterhoek en Liemers, krijgt u antwoord op uw vragen én tips.

Er zijn veel onduidelijkheden en vragen rondom uitvaarten en uitvaartverzekeringen. Onderstaande vragen werden verzameld tijdens de informatiebijeenkomst Uitvaart Ontzorgd afgelopen oktober. Experts dr. Johan Verhofstadt (professioneel uitvaartontzorger namens Uitvaart Ontzorgd van Kruiswerk) en Mariëlle Kobussen (oud-notaris) geven antwoorden en tips.

1. Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen?

Nee, dat hoeft niet. Veel nabestaanden vinden het in een moeilijke periode alleen prettig om ontzorgd te worden. Maar of u nu een uitvaartondernemer inschakelt of niet: bespreek altijd uw wensen voortijdig met een familielid of goede vriend en leg ze vast. Dit geeft rust voor u en uw dierbaren. Zo kunt u bij leven al crematoria en begraafplaatsen in uw regio bezoeken tijdens een open dag. U kunt dan vragen stellen over de gang van zaken en vragen naar hun tarieven. De tarieven kunnen aanzienlijk verschillen. Een goede, tijdige voorbereiding kan u – of uw nabestaanden - op die manier behoorlijk wat geld schelen. We vergelijken toch ook de prijzen en opties van verschillende aanbieders als we een vakantie voorbereiden? Waarom zouden we dat niet doen als het gaat om onze laatste reis?

2. Mag ik mijn dierbare ook zelf verzorgen en thuis opbaren?

U kunt uw dierbare thuis zelf verzorgen. Houd er rekening mee dat bij een thuisopbaring een koelplaat gehuurd dient te worden. Het is mogelijk dit te combineren met de diensten van een verzorgingsteam. Zij assisteren u bij de verzorging en eventueel noodzakelijke medische handelingen zoals bijvoorbeeld het verwijderen van een pacemaker in geval van een crematie. Met deze optie kunt u, zelfs als u alleenstaand/alleenwonend bent en komt te overlijden, thuis opgebaard worden. Als u het maar voortijdig vastlegt. Dan kunnen uw dierbaren in alle rust, rouwen en afscheid van u nemen, op de plek die voor u thuis was.

3. Mag ik zelf het vervoer regelen naar het crematorium of begraafplaats?

Wettelijk is alleen voorgeschreven dat u binnen zes werkdagen de overledene moet cremeren of begraven. Voor het vervoer van overledenen bestaan geen wettelijke voorschriften, dus eigen vervoer van een overleden dierbare is toegestaan. Wel is bij wet vastgelegd dat de overledene “afgedekt” bij het crematorium of de begraafplaats moet worden overgedragen, inclusief de juiste papieren.


Tip 1

Mortuaria van ziekenhuizen vervoeren een overledene drie uur na overlijden naar de opbaarlocatie. Om de kosten van dat vervoer te besparen, dienen uw nabestaanden te regelen dat u binnen drie uur na overlijden in het ziekenhuis wordt vervoerd. 


4. Wat als iemand in het buitenland overlijdt?

Zorg altijd voor een goede reisverzekering. Dan zorgt de reisverzekeraar ervoor dat de overledene terug naar Nederland wordt gebracht. De vervoerder die namens de verzekeraar zorg draagt voor de repatriëring, zorgt voor het vervoer naar de door de nabestaanden opgegeven locatie in Nederland. Dat kan dus ook bij u thuis zijn. De verdere kosten van de uitvaart zijn gewoon voor rekening van de nabestaanden.


 

Tip 2

Dit jaar heeft uitvaartverzekeraar DELA concurrent Yarden overgenomen. Mocht u een Yarden verzekering hebben, laat u dan goed informeren welke consequenties dit heeft.


5. Ben ik verplicht mijn uitvaart te laten uitvoeren door de maatschappij waarbij ik mijn uitvaartverzekering heb afgesloten?

U bent daartoe nooit verplicht en u ontvangt altijd een uitkering. Ook wanneer u een naturapolis heeft afgesloten die normaliter zou uitkeren in de vorm van diensten. De hoogte van die uitkering is wel afhankelijk van de voorwaarden van de door u afgesloten naturapolis. Een kapitaalverzekering keert altijd het verzekerde bedrag uit. Laat u zich dus in het geval van een natura-/dienstenverzekering voortijdig informeren over de hoogte van de uitkering, indien u geen (complete) uitvaart bij de verzekeraar wenst af te nemen. Vraag ook offertes op bij zelfstandige uitvaartondernemers en vergelijk. Dit kunt u doorgaans per e-mail opvragen bij diverse uitvaartondernemers.


Tip 3

Mariëlle, oud-notaris: “Pas goed op als u een opdracht voor een uitvaart ondertekent. U bent daarmee verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten. Het kan zelfs zijn dat uw erfgenamen in de problemen komen. In het erfrecht staat namelijk dat uitvaartkosten bij de nalatenschap horen. Bent u meermaals getrouwd geweest of heeft u kinderen uit meerdere huwelijken? In uw testament dient u duidelijk vast te leggen wie uw uitvaart regelt."


6. Wat gebeurt er als er geen geld of verzekering is?

Ook wanneer er geen geld is voor een uitvaart, wordt er volgens de wet standaard rekening gehouden met de wens van de overledene of hij/zij begraven of gecremeerd wenst te worden. Wanneer er geen erfgenaam c.q. nabestaande is die de uitvaart kan bekostigen, wordt de politie ingeschakeld en wordt het een uitvaart op kosten van de gemeente. In dat geval vindt er een korte afscheidsplechtigheid plaats. Nabestaanden die niet draagkrachtig zijn kunnen eventueel ook een beroep doen op Bijzondere Bijstand van de gemeente. Dit geldt ook voor mensen die geen bijstandsuitkering ontvangen. Wordt deze bijzondere bijstand toegekend, dan ontvangen de erfgenamen een geldbedrag om daarmee vervolgens zelf een uitvaart te regelen.Tip 4

Mariëlle, oud-notaris: “Alle kosten van de uitvaart zijn aftrekbaar van de erfbelasting. Inclusief koffietafel, etc." 

 


Tip 5

Mariëlle, oud-notaris: “In uw testament kunt u ook een ‘turbo-executeur’, ook wel executeur-afwikkelingsbewindvoerder genoemd, benoemen. Ook de notaris kan als executeur benoemd worden.”

7. Is het belangrijk om een testament te maken of is het niet echt nodig?

In Nederland is een testament alleen rechtsgeldig als het bij de notaris is opgesteld. Ook het benoemen van een executeur moet via de notaris. Is dat nodig? Als u overlijdt, getrouwd bent (geweest) en kinderen heeft, dan geldt in ons land de regel van de langstlevende: de oudste onder uw directe nabestaanden is uw erfgenaam. Als er geen gedoe is binnen de familie, dan kan dat voldoende houvast zijn. Maar bedenk wel: in een derde van de gevallen ontstaat er gedoe bij het regelen van het nalatenschap, wat uiteindelijk resulteert in een verstoorde relatie. Als u uw nabestaanden zoveel mogelijk wilt ontzien, is een testament wel zo verstandig. Als er geen testament is kunnen kinderen na het overlijden een ‘verklaring van erfrecht’ aanvragen bij de notaris.


Tip 6 Mariëlle, oud-notaris: “Als u twijfelt of u iemand wel of niet moet uitnodigen voor een uitvaart, kies er dan altijd voor dit wel te doen. Dit zal achteraf mogelijk tot minder problemen leiden.” 

8. Mijn huwelijk is spaak gelopen. Moet ik een nieuw testament laten maken?

Check of in uw testament een clausule is opgenomen voor het geval dat uw huwelijk ontbonden is. Zo niet, dan dient u een nieuw testament op te laten tekenen. Het is ook raadzaam om de executeur te herroepen als uw voormalig partner als zodanig in dat testament staat benoemd. In de praktijk kan de notaris na overlijden erop sturen om iemand afstand te laten doen, maar die situatie is niet wenselijk.


Tip 7

Een levenstestament is voor wanneer u zelf niet meer voor uw zaken kan zorgen. In het levenstestament staat beschreven wie uw zaken mag behartigen en is hiervoor een volmacht voor diegene. Het is slim om een levenstestament af te sluiten wanneer u of uw geliefde gaat dementeren of wanneer u graag veel langer thuis wilt blijven wonen. Als het levenstestament niet geregeld is en u komt in de situatie dat u zelf niet meer over uw eigen zaken kunt bepalen, dan met u bewindvoering achteraf regelen. Dit duurt vaak lang en u moet deze persoon vaak inschakelen bij diverse zaken.


9. Wat gebeurt er als er een goed doel in mijn testament staat?

Wanneer u een goed doel in uw testament heeft staan, zorgt de notaris voor de afwikkeling van het nalatenschap.

10. Ik heb een eigen huis: wat moet ik dan betalen aan eigen bijdrage als ik word opgenomen in een zorginstelling?

Als u veel vermogen heeft wordt er gekeken naar wat u moet betalen als eigen bijdrage. Dit kan een reden zijn om een testament op te nemen waarin staat dat uw kinderen hun erfrecht kunnen opeisen als dit gebeurt.


Tip 8 Tarieven van notarissen verschillen. Let erop dat notarissen die familierecht niet ambiëren, hoge tarieven zullen hanteren. 

11. Hoe snel moeten we afscheid nemen van onze dierbare?

Een overledene mag na minimaal 36 uur begraven of gecremeerd worden en maximaal binnen een tijdsbestek van zes werkdagen.


Tip 9 Johan, uitvaartontzorger: “Zorg ervoor dat een familielid weet waar al uw wachtwoorden zijn opgeslagen, zodat ook accounts afgesloten kunnen worden. Veel sociale media bieden tegenwoordig opties om bij je account op te geven wat er moet gebeuren na uw overlijden.”

 

12. Wat zijn de kosten van een uitvaart?

De kosten van een uitvaart zijn heel uiteenlopend. De kosten zijn namelijk afhankelijk van uw wensen en behoeften. Een gemiddelde uitvaart in Nederland kost tussen de € 5.000,- en € 8.000,-.

13. Ben ik verplicht om een kist te gebruiken?

Het is niet verplicht om een kist te gebruiken bij een uitvaart. Een overledene kan bijvoorbeeld ook in een mand of op een opbaarplank gewikkeld in doeken begraven of gecremeerd worden.

14. Ben ik verplicht mijn uitvaart te laten regelen door de uitvaartondernemer die de verzekering aanwijst?

Nee, u bent geheel vrij in uw keuze. U kiest de uitvaartverzorger die bij u past en die uw wensen samen met u het beste in kan vullen.

15. Mag ik de as van mijn dierbare uitstrooien waar ik wil?

U kunt niet zomaar de as van uw dierbare strooien waar u wilt. Voor bepaalde locaties is toestemming nodig. Zeker als het om particulier grondgebied gaat of als u bijvoorbeeld de as van uw dierbare in een rivier wilt uitstrooien. Officieel dient er dan goedkeuring gevraagd te worden bij Rijkswaterstaat.


Tip 10 Denk er ook aan dat wanneer u kiest voor een natuurbegraafplaats, dit eerst vooraf bij de notaris moeten worden vastgelegd. Neem zelf de regie als het gaat om een uitvaart(verzekering). Dit geeft uzelf rust en uw dierbaren helderheid over uw wensen.


Oude levensverzekeraar of begrafenisfonds?

Heeft u nog een oude levensverzekeraar of begrafenisfonds, waarvan u niet weet door welke maatschappij deze is overgenomen of waarvan de naam is veranderd? Via onderstaande link kunt u een overzicht bekijken van alle naamsveranderingen en overnames:

Bekijk hier het overzicht Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of komen er andere vragen in u op? Neemt u dan contact op met Kruiswerk via e-mail info@kruiswerk.nl of telefoon 0314 – 357 430 op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 13.00uur.