Voor het opzeggen van het lidmaatschap hanteren wij de Algemene voorwaarden lidmaatschap van Kruiswerk Achterhoek per 31-12-2014.

Opzeggen Lidmaatschap