Gerrit Heezen Fonds

Gerrit Heezen Fonds

Het Gerrit Heezen Fonds is een steunfonds waaruit initiatieven worden gefinancierd die het langer thuis blijven wonen van langdurig zieken ondersteunen.   

Ontstaan Gerrit Heezen Fonds

Gerrit Heezen is lange tijd bestuurslid geweest van wat toen nog Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland heette. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor degenen met lichamelijke beperkingen. Met het ‘lief-en-leed-potje’ werden projecten gefinancierd die mensen zorginhoudelijk ondersteunden. Na het overlijden van Gerrit Heezen in 2010 opende het bestuur van Kruiswerk Achterhoek en Liemers in 2012 een steunfonds onder de naam ‘Gerrit Heezen Fonds’. 

Bestemming Gerrit Heezen Fonds

Uit het Gerrit Heezen Fonds worden regionale projecten en initiatieven gefinancierd die het thuis (blijven) wonen van (langdurig) zieken ondersteunen. Per jaar stelt het fonds daarvoor € 25.000 beschikbaar. De projecten mogen ten goede komen aan een groep mensen, organisatie als aan een individu die langdurige zorg nodig heeft. Het fonds levert op die manier een bijdrage aan de zelfredzaamheid thuis en onderstreept daarmee de missie van Kruiswerk Achterhoek en Liemers. 

Beroep doen op zorgfonds

Voor een project kan maximaal een aanvraag van € 5.000 worden ingediend. Het bestuur van Kruiswerk Achterhoek en Liemers beoordeelt de aanvragen. Het hele jaar door kunnen aanvragen worden ingediend. Na indiening ontvangt u binnen zes weken een reactie. De voorwaarde voor een aanvraag is dat de persoon of groep mensen voor wie de aanvraag bestemd is, woonachtig is in Oost-Gelderland. Ook moet het project of initiatief vernieuwend zijn en niet uit reeds bestaande geldstromen zoals de Wmo gefinancierd kunnen worden.

Gesponsorde projecten steunfonds

Hieronder vindt u een overzicht van de door het Gerrit Heezen Fonds (mede) gefinancierde projecten.

✓ Wijkrestaurant Etten
✓ Duofiets de Leerkotte in Geesteren
✓ Zwemspa zorgboerderij Klein Arfman in Ruurlo
✓ Aanpassingen duofiets verpleeghuis Antonia
✓ Aanpassing grasmaaier, particulier
✓ Zorgcoöperatie Bronckhorst