Financieel zorgadviseur

Financieel (zorg)adviseur

0 beoordelingen

Onze financieel zorgadviseur helpt met het berekenen van de eigen bijdragen aan het CAK, het aanvragen van toeslagen en de belastingaangifte.

Tegemoetkoming zorgkosten

Een financieel zorgadviseur is vooral handig wanneer u (veel) zorg afneemt. Het hebben van een chronische ziekte of het leven met iemand met een ziekte of handicap brengt namelijk extra kosten met zich mee, waardoor u in aanmerking komt voor diverse tegemoetkomingen. Onze zorgadviseur, Theo Wiendels, kan u heel gericht informeren over de mogelijkheden van bijvoorbeeld pgb en Wmo. Wist u bijvoorbeeld dat u een compensatie kunt ontvangen als u en/of uw partner in een verzorgingshuis wonen of thuis huishoudelijke hulp of verpleging nodig hebben? Deze zorg is niet kosteloos, maar hiervoor betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Het CAK

Het CAK neemt een belangrijke positie in de zorg in door het vaststellen en innen van de eigen bijdragen. Jarenlang richtte het CAK zich alleen op de financiering van AWBZ-instellingen. Door de veranderingen binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn de taken van het CAK uitgebreid. Tegenwoordig kunt u hier ook terecht voor de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en het persoonsgebonden budget (pgb).   

Werkzaamheden zorgadviseur

De zorgadviseur biedt advies en ondersteuning bij het aanvragen van diverse tegemoetkomingen en berekent eigen bijdragen. Via Kruiswerk kunt u een gratis oriënterend gesprek (t.w.v. € 25,-) aanvragen, waarin u uw situatie kunt toelichten. Op basis daarvan kan de adviseur beoordelen wat hij voor u kan betekenen. De werkzaamheden van een zorgadviseur zijn:

  1. Aanvragen pgb
  2. Aanvragen bijzondere bijstand en Wmo
  3. Berekenen eigen bijdrage CAK en/of Zorgkantoor
  4. Problemen van foutieve berekeningen oplossen
  5. Advies inzake belastingaangifte, huur- en zorgtoeslag
  6. Hulp bij belastingaangifte aan huis

Kosten financieel zorgadviseur

De kosten voor een zorgadviseur bedragen € 50,- per uur. De tijd die de adviseur nodig zal hebben voor een aanvraag, berekening of advies, hangt af van de complexiteit ervan. Tijdens het oriënterende gesprek ontvangt u een inschatting van uren en kosten. 

Ledenvoordeel

Leden van Kruiswerk kunnen een gratis oriënterend gesprek aanvragen t.w.v. € 25,- met de zorgadviseur. Vraag nu uw gesprek aan via:

Aanvraagformulier Financieel (zorg)adviseur